ŞTIINŢELE UMANISTE O PANORAMĂ A CUNOAȘTERII

14,99lei

Jean-Francois Dortier

În această lucrare, autorul îşi propune să realizeze o trecere în revistă a principalelor domenii şi discipline ale ştiinţelor umaniste, în cadrul unui adevărat ghid ce permite abordarea diferitelor domenii aparţinând acestora, prin intermediul teoriilor, autorilor şi cercetătorilor. Antropologia, lingvistica, psihologia, ştiinţele cognitive, psihologia socială, sociologia, economia, istoria, geografia, filosofia conturează panorama universului cunoaşterii. Având în vedere vastitatea şi complexitatea sferei de cercetare a ştiinţelor umaniste, o asemenea abordare reprezintă o încercare temerară, nelipsită de pericolul de a face o prezentare trunchiată şi simplistă. Trebuie apreciată în mod deosebit capacitatea de sinteză a autorului, care reuşeşte să ofere, într-o manieră clară şi accesibilă, esenţa ştiinţelor şi a disciplinelor ce au ca obiect de studiu omul şi mediul său social şi natural. Cititorul găseşte în paginile acestei cărţi o serie dintre cele mai interesante şi incitante teorii, printre care amintim doar complexul Oedip, dilema prizonierului, libertatea pozitivă şi libertatea negativă ale lui Ishia Berlin, strategiile mentale de apărare, idei care fascinează şi invită la o reflecţie asupra propriei noastre existenţe.

Cumpără acum Citește mai mult